MSŠ Busovača

www.mssbusovaca.com.ba

Najistaknutiji profesori naše škole

 

Menadžment

Jezičko

 područje

Prirodno

matematičko područje

Društvene

 nauke

TZO i Vjeronauka

Ekonomska

grupa

Mašinska

 grupa

Poljoprivredna

grupa

Praksa

Pomocno

osoblje

Penzioneri

In Memoriam

Bivši

 radnici

direktor

 Admir Hožić

pedagog Srebrenica Dalida

sekretar

 Topalović Nisveta

administrator Hožić Azema

       Amela Saničić                  

  Amer Buljina                Nermana Žuna   

Ensara Srebrenica 

Bosanski jezik i književnost

Engleski jezik

Bosanski jezik

Hilmija Šečić 

 Indira Mekić

  Selvedina Šabanović   Junuz Junuzovi     Smajo Mekić

Lejla  Abdulahović Smajilović

Hemija

Biologija

Matematika

Informatika

Fizika

Emina Musić                                       Munira Pripoljac                                 Enesa Hodžić           

     Historija                                                       Geografija                                               Sociologija    

Asmir Brkanović                   Tarik Huseinbašić

Samir Srebrenica

Tjelesni i zdrastveni odgoj                                                               Vjeronauka

Sultanija Veledar                         Haris Frljak 

                         Ekonomska grupa predmeta

Dževida Husanović

Aldijana Orlić

         Zijad Lušija                            

     Aida Bečirević

Latif Šabanović

Mehemed Durak

Erdin Kajmak

Mašinska grupa predmeta

 Nedeljka Imamović                                                     Senad  Imamović 

 

Poljoprivredna grupa predmeta     

       Ahmet Smailhodžić

                        Sejad Lušija

Mašinska struka

Halid Hajdarević  

Šeherzada Ćatić              Esmina Mekić            Uzeir Juhić

Subha Alić

Selma Dizdarević

Durak Sakib

Enver Grošo                        Nusreta Srebrenica

Đemil Mekić  

Jusuf Avdić

Fahrudin Beganović

Ifet Šabić

Sabina Buza

  hafiz.Adnan Srebrenica  mr.                 Jasmin Tahirović        

 Edin Veledar

Sve podatke o ostalim bivšim radnicima škole možete pogledati ovdje.pdf.

produži život

Skrati želje, pa ćeš produžiti život.

počni

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

Svečanost povodom dana škole

Razmisli

Razmisli o onome što govoriš čak i onda kada šutiš.

Odgovornost prema poslu

2

Edukacija

 seminari,kantonalni,  fedralni,državni i međunarodni

3

ekskurzije

Italija ,,Turska,,Španija,,

Bugarska,,Austrija,Hrvatska

1

vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

Svačana izjava nastavnika

Nastavnici širom svijeta, gotovo svakodnevno, daju svečanu izjavu prilikom pristupa nastavničkom pozivu.Opširnije...

protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi

Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u školi  se reguliraju prava, obveze i odgovornosti .Opširnije....

upustvo za rad dežurnog profesora

Nastava u našoj školi odvija se u drugoj smjeni, dužnosti dežurnog profesora pogledati ovdje.

Pedagoška dokumentacija

VIII FESTIVAL RADA U ŽIVINICAMA

10.10.obilježen dan škole

Knjiga razrednika preuzeti ovdje

Mjesečni plan preuzeti ovdje

7.maja 2016.godine naša škola učestvovala na 7. Festivalu rada u Živinicama.

Učenici i profesori na dan škole posjetili memorijalni kompleks u Potočarima ,Srebrenica.

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030 -591-  120 ,593- 155

od 13:00 do 19:00 h

  • Mješovita srednja škola Busovača