OPĆE ODREDBE

 1. Dežurstvo u školi obavlja se svakim radnim danom u drugoj smjeni
 2. Početak nastave je u 13:30 a zadnji čas u 19:15.
 3. Sva dešavanja vezana za rad i aktivnost u školi evidentiraju se u knjigu dežurstva, a naročito: odsustvo predmetnih profesora, kašnjenje sa početkom nastave, prijevremeno završavanje nastave, zamjene predmetnih profesora i druga odstupanja od zvaničnog rasporeda časova, aktivnosti školskih sekcija, posjete značajnih pojedinaca i delegacija Školi, pojave narušavanja discipline i kućnog reda, oštećenja imovine škole, školski izleti, proslave i druge značajne aktivnosti.
 4. Evidentiranje događaja u knjigu dežurstva vrši se precizno na način da se kratko opiše događaj, tačno vrijeme i imena vezana za određeni događaj.

DUŽNOSTI DEŽURNOG PROFESORA

 1. Po dolasku na dežuru, a prije početka nastave, vrši se uvid da li su stvoreni radni, higijenski i drugi uvjeti za izvođenje nastave, obilazi prostor škole i u saradnji sa radnicima na održavanju čistoće po potrebi zahtijeva dodatna čišćenja, provjetravanja i sl.
 2. Otvara ormar sa nastavnim dnevnicima i vrši uvid u kompletnost dnevnika. U slučaju da postoje problemi vezani za nesmetan početak nastave, koje sam ne može riješiti, odmah obavještava direktora ili njegovog pomoćnika.
 3. Po otpočinjanju nastave, odnosno po otpočinjanju svakog nastavnog časa vrši uvid u prisutnost predmetnih profesora prema rasporedu časova.
 4. Odgovoran je za uspostavljanje reda i uslova za nesmetano odvijanje nastave.
 5. Prati opće stanje sigurnosti u školi sa aspekta protivpožarne zaštite, otuđivanja i devastiranja imovine, mogućnosti povređivanja učenika i blagovremeno reaguje.
 6. Za vrijeme svih školskih odmora obilazi sve učionice Škole, vrši uvid u rad dežurnih učenika, stara se da se u učionicama i pomoćnim prostorijama održi red.
 7. Daje informacije roditeljima u slučaju odsutnosti razrednog starješine, pravda eventualne izostanke i to evidentira u dnevniku u rubrici "napomene".
 8. Po završetku nastave vrši uvid u kompletnost nastavnih dnevnika, zaključava ormar sa dnevnicima, u saradnji sa radnicima za održavanje čistoće uvjerava se da su sve prostorije i prozori zatvoreni, te izvori toplote i svjetla ugašeni.
 9. Dežurni profesor obavlja i druge zadatke u skladu sa kućnim redom Škole kao i zadatke koje dobije od direktora Škole ili njegovog pomoćnika.

 

 

 

 

počni

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

aktivnosti

produži život

Skrati želje, pa ćeš produžiti život.

Osvrt na Memory Walk 2016. Busovača

Razmisli

Razmisli o onome što govoriš čak i onda kada šutiš.

1

vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

3

ekskurzije i izleti

BIH,Italija,Turska,Španija,

Bugarska,Austrija,Hrvatska

vannastavne aktivnosti

 Školska takmičenja nogomet,odbojka,košarak, stolni tenis,šah,sekcije,projekti

2

novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

25.novembar dan državnosti

projekat Golypoon

5.oktobar svjestski dan učitelja

Svečano obilježen Dan državnosti i promovisan projekat Historijske i Fotografske sekcije „Busovača, moj zavičaj-Crtice iz prošlosti o teferičima i zabavi“.

Holandska organizacija Golypoon sa kojom smo prije snimili i film ¨Zemlja zabranjenih ogledala¨ je došla u BiH .

Radnici naš škole obilježili radno i svačano, proglašena profesorica Emina Musić za najistaknutijeg  profesora za 2017/18.školsku god.

Maturska ekskurzija u Evropu

FESTIVAL RADA TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH 2017. - HADŽIĆI

10.10.obilježen dan škole

Učenici završnih razreda u pratnji razrednika krenuli su na šestodnevnu ekskurziju u Budimpeštu, Bratislavu, Prag i Beć.

Dana 06. 05. 2017. godine organizovan je još jedan u nizu Festival rada tehničkih i stručnih škola BiH.

Učenici i profesori na dan škole posjetili memorijalni kompleks u Potočarima ,Srebrenica.

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030- 591-  120 ,593 -155

od 13:00 do 19:00 h

 • Mješovita srednja škola Busovača