MSŠ Busovača

www.mssbusovaca.com.ba

O ŠKOLI

počni

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

AKTIVNOSTI

Historija škole

Škola danas

EMIS

Layt motiv

Upravni odbor

 

Početak školske 1994/1995. skinuo je veliki teret sa srca kako roditelja tako i svršenih osnovaca i srednjoškolaca kojima je rat prekinuo redovno školovanje i onemogućio sticanje potrebnih zvanja.

Počela je jedna nova borba, drugačija, plemenitija, borba za bolje sutra, za budućnost, za mladost! .

  Na tada slobodnim teritorijama opštine Kiseljak i Busovača, u mjestima Bilalovac i Kaćuni živjelo je oko 6000 stanovnika među kojima 3000 izbjeglica. Tu su radile dvije osnovne škole sa oko 1250 učenika, od kojih je u osmim razredima bilo 120.

 Prosvjetni radnici ovih škola pokrenuli su inicijativu za osnivanje srednje škole.

Obavještava se stanovništvo da se otvara  srednja škola u Kaćunima gdje učenici završnih osmih razreda mogu nastaviti školovanje, kao i učenici koji su u toku ratnih dejstava bili prisiljeni prekinuti svoje školovanje.

Predsjedništva opština Busovača i Kiseljak  formiraju komisiju za pripremu i organizaciju početka rada srednje škole koja  je 25. jula 1994. godine javno iznijela podatke da su učenici kroz anketu izjavili da bi pohađali ekonomskokomercijalnu i mašinsko-tehničku struku. Prostor za izvođenje nastave je obezbijeđen u zgradi Osnovne škole Kaćuni.

Komisija odlazi u Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u Sarajevo. Primio ih je lično ministar prof. dr. Enes Karid koji je pozdravio akciju i istakao važnost obrazovanja mladih. Predsjedništva opština na zajedničkoj sjednici od 30. augusta 1994. godine prihvadaju elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja srednje škole i donose zajedničku odluku o osnivanju Mješovite srednje škole sa sjedištem u Kaćunima, opština Busovača.  Djelatnost škole je obrazovanje i odgoj učenika!

Donesena je odluka o izboru prvog direktora škole, profesora odbrane i zaštite, Avdić Jusufa. Za zamjenika direktora je postavljen Hodžić Admir, a za sekretara Srebrenica Behaija.

Rukovodstvo već od  01.09.1994. godine pristupa aktivnostima vezanim za pripremu  nastavnog procesa – izrađuju se klupe, nabavljaju table i  obezbjeđuje nastavni kadar.

 Skupština Srednjebosanskog kantona  je u augustu 2001. godine usvojila novi Zakon o srednjim školama što de označiti bitne promjene u našoj školi.                 Postignut je sporazum o korištenju prostorija u srednjoj školi u Busovači, a Upravni odbor donosi odluku o preregistraciji škole i promjeni naziva u Mješovita srednja škola Busovača.

 U proteklih 20 godina Školu je završilo 2385 učenika koji su stekli stručna zvanja: ekonomski tehničar (555), mašinski tehničar (387), poljoprivredni tehničar (245) i mašinski tehničar-konstruktor na računaru (76), te zanimanja: prodavač (448), automehaničar (330), bravar (82), instalater centralnog grijanja (79), zavarivač (74),  plinski i vodoinstalater (58), autolimar (31) i limar (20).

U proteklom periodu u Školi je radilo 90 zaposlenika, a nastavu je izvodilo i 35 spoljnih saradnika.

  U školskoj 2014/2015. godini nastavu pohađa 443 učenika razvrstanih u 17 odjeljenja za zvanja ekonomski tehničar, mašinski tehničar-konstruktor na računaru, mašinski tehničar za kompjutersko upravljanje mašinama i poljoprivredni tehničar u školi u Busovači i za zanimanja automehaničar, zavarivač i poslovni sekretaru školi u Kaćunima. Nastavu izvodi 33 nastavnika, a na administrativno-tehničkim poslovima je angažovano još 11 zaposlenika.

EMIS

DIREKTOR ŠKOLE

EMIS koordinator

Sekretar škole

Razrednik

 

Emis

EMIS (engl. Education Management Information System) je akronim za informacioni sistem namijenjen prikupljanju i upravljanju podacima u školama. U EMIS-u se nalaze sveobuhvatni podaci o učenicima, odjeljenjima, zaposlenima, prostorijama i inventaru. To prvenstveno omogućava objedinjavanje podataka o svim učenicima i na osnovu toga daje mogućnost praćenja pokazatelja o stanju u školi, te daje brz i mjerljiv uvid u uspješnost procesa obrazovanja.Pravilnikom o primjeni informacionog sistema EMIS u SBK, sve škole su dužne primjenjivati informacijski sistem upravljanja, odnosno obavljati sve potrebne radnje za funkcionisanje sistema u skladu s generalnim uputama sistema EMIS. EMIS koordinator u našoj školi je profesor Šabanović Latif.

Zvanično, od 2013/14. školske godine EMIS se koristi za elektronsko izdavanje svjedodžbi i diploma u našoj školi preko programa EMIS Print. Na taj način je postignuto da zvanični dokumenti budu ujednačeno ispisani, te je znatno ubrzan proces izdavanja svjedožbi, diploma i ostalih dokumenata. Svi izdani dokumenti su zaštićeni hologramskom zaštitom i enkriptirani barcode oznakom, jedinstvenom za svakog učenika.

Program EMIS Print omogućava izdavanje i štampanje zvaničnih dokumenata, uključujući:

 • uvjerenje o redovnom pohađanju,
 • svjedodžba o završenom razredu gimnazije,
 • svjedodžba o završenom razredu srednje škole,
 • učenik generacije,
 • diploma o položenoj maturi – gimnazije,
 • diploma o položenoj maturi – srednje (stručne) škole,
 • diploma o oslobađanju polaganja mature – gimnazije,
 • diploma o oslobađanju polaganja mature – srednje (stručne) škole,
 • diploma položenom majstorskom ispitu,
 • diploma položenom završnom ispitu,
 • diploma o oslobađanju polaganja završnog ispita,
 • diploma o završenoj školi (modularni program),
 • diploma o završenom razredu (modularni program),
 • spisak izdatih uvjerenja,
 • spisak izdatih potvrda/svjedodžbi.

Sve informacije i aktivnosti naše škole kroz EMIS pogledti na sljedećem linku

 

 

Pravilnikom je definisana poslovi i obaveze  direktora škole .Pravilnik možete  pogledati ovdje

Pravilnikom je definisana poslovi i obaveze koordinatora EMIS-a .Pravilnik možete  pogledati ovdje

Pravilnikom je definisana poslovi i obaveze  sekretar škole .Pravilnik možete  pogledati ovdje

Pravilnikom je definisana poslovi i obaveze  razrednik .Pravilnik možete  pogledati ovdje

MISIJA

Mi smo mješovita  škola sa dugom tradicijom orjentisana ka tržištu i daljem školovanju i usavršavanju.

VIZIJA

Nastojimo postati  srednja škola koja stalnim unapređivanjem unutrašnje organizacije i nastavnog procesa te razvijanjem i unapređivanjem odnosa sa preduzećima čije su djelatnosti vezane za naša zanimanja.

BROJEVI VEZANI ZA VIZIJU

 • broj naših učenika upisanih na fakultete;
 • visok procenat prolaznosti učenika;
 • broj naših učenika zaposlenih u struci za koje su obučeni;
 • vrednovanje zaposlenih od strane poslodavca

OBEĆANA KORIST ZAINTERESOVANIM GRUPAMA

Kvalitetno obrazovanje primjenom modernih tehnologija i prilagođenih Nastavnih planova i programa.

UČENICI I RODITELJI

 • razvijamo odgovoran odnos prema struci i radu,
 •  razvijamo demokratski duh i socijalizaciju,
 •  učenici i roditelji učestvuju u radu škole…

PRIVREDA

 •  osposobljavamo kadrove za potrebe regionalnih privrednih subjekata,
 •  pripremamo za timski rad,
 •  izgrađujemo odgovoran odnos prema radu i kolektivu.

LOKALNA ZAJEDNICA

 • vaspitavamo članove društva na demokratskim principima,
 •  usklađujemo nomenklature zanimanja sa potrebama,
 •  osposobljavamo za samousavršavanje i korišćenje novih tehnologija.

 

 

PRAVILA I VRIJEDNOSTI

 • odgovornost nam je na prvom mjestu
 •  timski radimo
 •  samokritični smo i kritični
 •  komunikativni i demokratični
 •  spremni smo za rješavanje konflikata kroz dijalog
 •  ličnim primjerom služimo ostalima
 •  otvoreni smo za promjene
 •  pridržavaćemo se navedenih vrijednosti i pravila.

Osnovni zadaci Upravnog odbora

 

 • donosi pravila škole,
 • imenuje i razrješava direktora škole,
 • vrši izbor nastavnika,
 • utvrđuje planove rada i razvoj škole,
 • utvrđuje godišnji plan i program rada škole,
 • donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opšte akte škole, u skladu sa zakonom i ovim pravilima,
 • odlučuje o svim pitanjima obavljanja obrazovno odgojne djelatnosti radi kojih je škola osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ škole,
 • usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora škole,
 • rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem škole,
 • odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa utvrđenog pravilima škole
 • odgovara osnivaću za rezultate rada škole
 • odlučuje o prigovoru radnika na rješenja kojima je drugi organ, određen pravilim škole, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika i učenika,
 • podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju škole,
 • utvrđuje specifični sadržaj rada škole.
 • Srednjom školom rukovodi Upravni odbor i broji pet članova, koji se biraju iz reda osoblja škole, osnivača škole, lokalne zajednice i roditelja.

Upravni odbor u sastavu:

 1.  Šiljak Elvir       -  presjednik UO
 2. Buljina Adem      - član
 3. Drinić Senad        -član
 4. Muhić Hajrudin  -član
 5. Šabanović Latif   -član

 

 

ko više nauči?

Često više nauči onaj ko želi, nego onaj ko može.

Ispračaj maturanata

Razmisli

Razmisli o onome što govoriš čak i onda kada šutiš.

Vannastavne  aktivnosti

 Školska takmičenja nogomet,odbojka,košarak, stolni tenis,šah,animirani filmovi...

2

1

vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

3

ekskurzije i izleti

Italija ,Turska,Španija,

Bugarska,Austrija,Hrvatska..

novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

25.novembar dan državnosti

projekat Golypoon

5.oktobar svjestski dan učitelja

U petak 24.11.2017. godine u prostorijama Mješovite srednje škole Busovača svečano je obilježen Dan državnosti Bosne i Hercegovine..VIŠE OVDJE

Holandska organizacija Golypoon sa kojom smo prije snimili i film ¨Zemlja zabranjenih ogledala¨ je došla u BiH.

Radnici naš škole obilježili radno i svačano, proglašena profesorica Emina Musić za najistaknutijeg  profesora za 2017/18.školsku god.

Maturska ekskurzija u Evropu

FESTIVAL RADA TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH 2017. - HADŽIĆI

10.10.obilježen dan škole

Učenici završnih razreda u pratnji razrednika krenuli su na šestodnevnu ekskurziju u Budimpeštu, Bratislavu, Prag i Beć.

Dana 06. 05. 2017. godine organizovan je još jedan u nizu Festival rada tehničkih i stručnih škola BiH

Učenici i profesori na dan škole posjetili memorijalni kompleks u Potočarima ,Srebrenica.

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030 -591 - 120 ,593 -155

od 13 do 19:30 h

 • Mješovita srednja škola Busovača