MSŠ Busovača

www.mssbusovaca.com.ba

POSJETA  MEMORIJALNOM CENTRU  POTOČARI – SREBRENICA

             Učenici Mješovite srednje škole Busovača iz Busovače zajedno sa svojim profesorima, direktorom, pedagogicom i ostalim uposlencima, u utorak 10. oktobra 2017. godine u povodu Dana škole bili su u jednodnevnoj posjeti Memorijalnom centru Potočari – Srebrenica. Posjeta je planirana Godišnjim programom rada ove javne ustanove, a organizirali su je učenici i razrednici od I do IV razreda zajedno sa direktorom škole.

U posjetu su krenuli u 7 sati ispred MSŠ Busovača. U četiri turistička autobusa raspoređeno je oko 200 učenika, profesora i ostalih uposlenika.Uz nekoliko usputnih zadržavanja, radi odmora, učenici su stigli u Memorijalni centar Potočari oko 12 sati. U Potočarima su posjetili mezarje, muzej sa fotografijama,  nekadašnju fabriku akumulatora gdje je bila komanda holandskog bataljona UNPROFOR-a, zatim su prisustvovali času historije i projekciji dokumentarnog filma o srebreničkom genocidu iz jula 1995. godine.U povratku iz Srebrenice učenici i profesori su polusatno posjetili i Baščaršiju u Sarajevu. Iz Sarajeva su krenuli u 19 i 30 sati. Učenici su u Busovaču stigli u 21 sat.

 

 

produži život

Skrati želje, pa ćeš produžiti život.

Razmisli

Razmisli o onome što govoriš čak i onda kada šutiš.

počni

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

aktivnosti

POSJETA  MEMORIJALNOM CENTRU  POTOČARI – SREBRENICA

2

sportske aktivnosti

 Školska takmičenja nogomet,odbojka,košarak, stolni tenis,šah

1

vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

3

ekskurzije

Italija ,,Turska,,Španija,,

Bugarska,,Austrija

novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

25.novembar dan državnosti

projekat Golypoon

5.oktobar svjestski dan učitelja

Svečano obilježen Dan državnosti i promovisan projekat Historijske i Fotografske sekcije „Busovača, moj zavičaj-Crtice iz prošlosti o teferičima i zabavi“.

Holandska organizacija Golypoon sa kojom smo prije snimili i film ¨Zemlja zabranjenih ogledala¨ je došla u BiH .

Radnici naš škole obilježili radno i svačano, proglašena profesorica Emina Musić za najistaknutijeg  profesora za 2017/18.školsku god.

Maturska ekskurzija u Evropu

FESTIVAL RADA TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH 2017. - HADŽIĆI

10.10.obilježen dan škole

Učenici završnih razreda u pratnji razrednika krenuli su na šestodnevnu ekskurziju u Budimpeštu, Bratislavu, Prag i Beć.

Dana 06. 05. 2017. godine organizovan je još jedan u nizu Festival rada tehničkih i stručnih škola BiH

Učenici i profesori na dan škole posjetili memorijalni kompleks u Potočarima ,Srebrenica.

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030- 591-  120 ,593 -155

od 13 :00 do 19:00 h

  • Mješovita srednja škola Busovača