MSŠ Busovača

www.mssbusovaca.com.ba

Akcija čišćenja u busovači

Dana 27.04.2018. godine učenici,profesori i vannastavno osoblje učestvovali su u akciji cjelodnevnog  čišćenja

dvorišta i određenih dijelova grada.U akciji je učestvovalo oko 300 učenika svako odjeljenje po jedan nastavni sat. U čišćenju su učestvavali i svi profesori koji su taj dan bili na rasporedu a glavni koordinator je bila pedagogica

Srebrenica Dalida. Prikupljeno smeće  u vrećama ostavljeno je na vidno mjesto, kako bi radnici JKP Komunalaca d.o.o Busovača mogli da odvuku smeće na deponiju. Veliki doprinos akciji   čišćenja dvorišta i grada pored dalo je vannastvno osoblje.

 

produži život

Skrati želje, pa ćeš produžiti život.

počni

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

Nagrađeni učenici na polugodištu.

Razmisli

Razmisli o onome što govoriš čak i onda kada šutiš.

kontinuitet u svakom poslu daje najbolje rezultate.

1

vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

3

ekskurzije i izleti

BIH,Italija ,Turska,Španija,

Bugarska,Austrija,Hrvatska.

vannastavne aktivnosti

 Školska takmičenja, nogomet,odbojka,košarak, stolni tenis,šah,sekcije,projekti

2

novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

25.novembar dan državnosti

Svečano obilježen Dan državnosti i promovisan projekat Historijske i Fotografske sekcije „Busovača, moj zavičaj-Crtice iz prošlosti o teferičima i zabavi“.

projekat Golypoon

Holandska organizacija Golypoon sa kojom smo prije snimili i film .Zemlja zabranjenih ogledala¨ je došla u BiH .

5.oktobar svjestski dan učitelja

Radnici naš škole obilježili radno i svačano, proglašena profesorica Emina Musić za najistaknutijeg  profesora za 2017/18.školsku god.

Maturska ekskurzija u Evropu

FESTIVAL RADA TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH 2018. -Zenica

10.10.obilježen dan škole

Učenici završnih razreda u pratnji razrednika krenuli su na šestodnevnu ekskurziju u Budimpeštu, Bratislavu, Prag i Beć.

U subotu 5.maja 2018.godine učenici naše škole su zajedno sa svojim profesorima bili na X Festivalu

Za učenike je bio neradni dan,a radno osoblje škole bilo na edukacionom izletu u Sarajevu.

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030 -591-  120 ,593 -155

od 13:00 do 19:00 h

  • Mješovita srednja škola Busovača