MSŠ Busovača

www.mssbusovaca.com.ba

              Jučer su predstavnici Mješovite srednje škole Busovača, predvođeni direktorom ove škole gospodinom Admirom Hodžićem,

 posjetili NVO Medica Zenica gdje su potpisali ugovor o saradnji na projektu “Zajedno možemo više” s ciljem prevencije rodno zasnovanog nasilja

Dana 23.05.2018. godine gdin. David Saunders, predstavnik UN Women Bosna i Hercegovina obratio se prisutnima u prostorijama Udruženja Medica Zenica, a u povodu potpisivanja sporazuma za implementaciju malih projekata (vrijednost 18.863,25 KM) u srednjim školama sa područja Srednjobosanskog kantona. Projekti su aplicirani i odabrani u okviru UN Women projekta “Standardi i angažman za sprječavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju koji „Medica“ Zenica implementira u saranji sa partnerskim organizacijama Udruženje građanki Grahova i OU Nova vizija iz Novog Travnika. Škole čiji su aplicirani projekti odabrani su Srednja škola „Ivan Goran Kovačić“ Kiseljak, Srednja škola „Vitez“ Vitez, Mješovita srednja škola „Novi Travnik“ Novi Travnik, Srednja škola „Novi Travnik“ Novi Travnik, Mješovita srednja škola „Busovača“ Busovača, Srednja tehnička škola .„Bugojno“ Bugojno, Srednja strukovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“ Livno, Gimnazija „Marko Marulić“ Tomislavgrad.Projekat koji se implementira u našoj zajednici obuhvata održavanje radionica u prostorijama MSŠ Busovača na temu “Senzitivni i kreativni preventivni programi koji uključuju mlade za rješavanje rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”, koje će biti održane u svim razredima škole do 7. juna ove godine.

Potpisivanju ugovora su pored direktora MSŠ Busovača prisustvovale profesorice Selvedina Šabanović i Dževida Husanović,  te učenice Melisa Neslanović i Nejra Merdan, koje su već ranije učestvovale u trodnevnom pripremnom seminaru u Konjicu, gdje su edukovane o Zaštiti i pervenciji nasilja i time postale vršnjački edukatori za pervenciju nasilja.

 

 

 

počni

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

aktivnosti

produži život

Skrati želje, pa ćeš produžiti život.

NVO Medica Zenica, potpisivanje ugovora o saradnji na projektu

 “Zajedno možemo više”

Razmisli

Razmisli o onome što govoriš čak i onda kada šutiš.

2

sportske aktivnosti

 Školska takmičenja nogomet,odbojka,košarak, stolni tenis,šah

1

vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

3

ekskurzije

Italija ,,Turska,,Španija,,

Bugarska,,Austrija

novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

25.novembar dan državnosti

projekat Golypoon

5.oktobar svjestski dan učitelja

Svečano obilježen Dan državnosti i promovisan projekat Historijske i Fotografske sekcije „Busovača, moj zavičaj-Crtice iz prošlosti o teferičima i zabavi“.

Holandska organizacija Golypoon sa kojom smo prije snimili i film ¨Zemlja zabranjenih ogledala¨ je došla u BiH .

Radnici naš škole obilježili radno i svačano, proglašena profesorica Emina Musić za najistaknutijeg  profesora za 2017/18.školsku god.

Maturska ekskurzija u Evropu

FESTIVAL RADA TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH 2018. -Zenica

10.10.obilježen dan škole

Učenici završnih razreda u pratnji razrednika krenuli su na šestodnevnu ekskurziju u Budimpeštu, Bratislavu, Prag i Beć.

U subotu 5.maja 2018.godine učenici naše škole su zajedno sa svojim profesorima bili na X Festivalu

Učenici i profesori na dan škole posjetili memorijalni kompleks u Potočarima ,Srebrenica.

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030- 591-  120 ,593 -155

od 13 :00 do 19:00 h

  • Mješovita srednja škola Busovača