MSŠ Busovača

www.mssbusovaca.com.ba

Najistaknutiji profesori naše škole

radno osoblje

počni

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

Menadžment

Jezičko

 područje

Prirodno

matematičko područje

Društvene

 nauke

TZO i Vjeronauka

Ekonomska

grupa

Mašinska

 grupa

Poljoprivredna

grupa

Praksa

Pomocno

osoblje

Penzioneri

In Memoriam

Bivši

 radnici

direktor

 Admir Hožić

pedagog Srebrenica Dalida

sekretar

 Topalović Nisveta

administrator Hožić Azema

Sabina Buza               Amela Saničić                    Amer Buljina     

  Nermana Žuna    Đana Mujezinović           

Bosanski jezik i književnost

Engleski jezik

Njemački jezik

Hilmija Šečić                 Indira Mekić

   Selvedina Šabanović     Junuz Junuzović   Smajo Mekić

Lejla  Abdulahović Smajilović

Hemija

Biologija

Matematika

Informatika

Fizika

Emina Musić                                                   Munira Pripoljac                                                                 Enesa Hodžić           

     Historija                                                       Geografija                                               Sociologija     

Jasmin Tahirović                                                         Tarik Huseinbašić                                                                Adnan Srebrenica

Tjelesni i zdrastveni odgoj                                                                            Vjeronauka

Sultanija Veledar                         Haris Frljak                                Dževida Husanović

                                                      Ekonomska grupa predmeta

Edin Veledar

                Zijad Lušija                   Aida Bečirević            Latif Šabanović          

Mehemed Durak

Erdin Kajmak

Mašinska grupa predmeta

 Nedeljka Imamović                                                     Senad  Imamović                                          Ahmet Smailhodžić

 

Poljoprivredna grupa predmeta     

Đemil Mekić                                              Sejad Lušija                             Halid Hajdarević

Mašinska struka

Šeherzada Ćatić              Esmina Mekić                                      Uzeir Juhić            Subha Kreševljak

Enver Grošo                                    Nusreta Srebrenica    

Jusuf Avdić

Fahrudin Beganović

Ifet Šabić

Sve podatke o bivšim radnicima škole možete pogledati ovdje.pdf.

produži život

Skrati želje, pa ćeš produžiti život.

Svečanost povodom dana škole

Razmisli

Razmisli o onome što govoriš čak i onda kada šutiš.

Odgovornost prema poslu

2

Edukacija

 seminari,kantonalni,  fedralni,državni i međunarodni

3

ekskurzije

Italija ,,Turska,,Španija,,

Bugarska,,Austrija,Hrvatska

1

vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

Svačana izjava nastavnika

Nastavnici širom svijeta, gotovo svakodnevno, daju svečanu izjavu prilikom pristupa nastavničkom pozivu.Opširnije...

protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi

Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u školi  se reguliraju prava, obveze i odgovornosti .Opširnije....

upustvo za rad dežurnog profesora

Nastava u našoj školi odvija se u drugoj smjeni, dužnosti dežurnog profesora pogledati ovdje.

Pedagoška dokumentacija

VIII FESTIVAL RADA U ŽIVINICAMA

10.10.obilježen dan škole

Knjiga razrednika preuzeti ovdje

Mjesečni plan preuzeti ovdje

7.maja 2016.godine naša škola učestvovala na 7. Festivalu rada u Živinicama.

Učenici i profesori na dan škole posjetili memorijalni kompleks u Potočarima ,Srebrenica.

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030 -591-  120 ,593- 155

od 13:00 do 19:00 h

  • Mješovita srednja škola Busovača