MSŠ Busovača

www.mssbusovaca.com.ba

Dan nezavisnosti bosne i hercegovine

                Bosna žubori (Musa Ćazim Ćatić )

Bosna žubori; nad pitomim krajem

Anđeo mira širi laka krila -

I lahor pirka, ko da sitnom cvijeću

Mistične priče šapće večer mila.

Bosna žubori i ko rujne usne

Cvijetne tiho obalice ljubi,

Pa tamo negdje, poput moje misli,

Kraj tvog se dvora u daljini gubi.

Bosna žubori, a s barčicom mojom

Nestašno sitni igraju se vali;

Ah, čini mi se, moj anđele, tako

Da ljubav tvoja srcem mi se šali.

 

 

počni

Samo ono što nikad ne počne nikad se ne završi.

Povodom Dana nezavisnosti u  MSS Busovača 28.02.2017. organiziran je prigodan program.

 U realizaciji su učestvovali učenici Fotografske, Historijske i Kulturno-zabavne sekcije.

                Sretan Dan nezavisnosti!!!!!!!!

 

produži život

Skrati želje, pa ćeš produžiti život.

1.mart Dan nezavisnosti BiH

Razmisli

Razmisli o onome što govoriš čak i onda kada šutiš.

aktivnosti

2

sportske aktivnosti

 Školska takmičenja nogomet,odbojka,košarak, stolni tenis,šah

1

vijesti

Sva dešavanja  u našoj školi i nastavnom procesu

3

ekskurzije

Italija ,,Turska,,Španija,,

Bugarska,,Austrija

novosti novosti novosti novosti novosti novosti novosti

25.novembar dan državnosti

projekat Golypoon

5.oktobar svjestski dan učitelja

Svečano obilježen Dan državnosti i promovisan projekat Historijske i Fotografske sekcije „Busovača, moj zavičaj-Crtice iz prošlosti o teferičima i zabavi“.

Holandska organizacija Golypoon sa kojom smo prije snimili i film ¨Zemlja zabranjenih ogledala¨ je došla u BiH .

Radnici naš škole obilježili radno i svačano, proglašena profesorica Emina Musić za najistaknutijeg  profesora za 2017/18.školsku god.

Maturska ekskurzija u Evropu

FESTIVAL RADA TEHNIČKIH I STRUČNIH ŠKOLA BIH 2017. - HADŽIĆI

10.10.obilježen dan škole

Učenici završnih razreda u pratnji razrednika krenuli su na šestodnevnu ekskurziju u Budimpeštu, Bratislavu, Prag i Beć.

Dana 06. 05. 2017. godine organizovan je još jedan u nizu Festival rada tehničkih i stručnih škola BiH.

Učenici i profesori na dan škole posjetili memorijalni kompleks u Potočarima ,Srebrenica.

Posjetite nas:

Kulina Bana bb Busovača

Pišite nam:

mail@mssbusovaca.com.ba

Pozovite nas:

030- 591-  120 ,593 -155

od 13 :00 do 19:00 h

  • Mješovita srednja škola Busovača